TOTAL - OG HOVEDENTREPRISE

TOTALENTREPRISE - HOVEDENTREPRISE - BYGHERRERÅDGIVNING

Hos If Entreprise er vores bygherrerådgivere parate til at hjælpe jer med at træffe alle de vigtige beslutninger i jeres byggeprojekt

Vi har en bred vifte af kompetencer inden for alle byggeriets aspekter og stor erfaring med at få ideer ført ud i livet.

Brug for professionel rådgivning?

– Bliv ringet op

IF Entreprise - din foretrukne hovedentreprenør

Et udpluk af vores projekter

Har du planer om – eller er du allerede i gang med et byggeprojekt?

Så er det en god idé at sikre din investering med ekstern bygherrerådgivning, projektering og byggeledelse.

Bygherrerådgivning og Entreprise

Projektudvikling

Projektledelse

Udbud, byggejura og kontrahering

Om- og tilbygning

Udarbejdelse af tilstandsrapport for ejendomme

Uvildig bygherrerådgivning til private

Detailplanlægning

Entreprisestyring og byggeledelse

Fag, - hoved - og totalentrepriseform

Projektledelse Om - og tilbygning

Planlægning og projektering

Projekteringsledelse

Renovering

Nybyggeri

Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendomme

Kvalitetsstyring og risikostyring i udførelsen

Konflikthåndtering

Nybyggeri

Renovering

Totalentreprise

Ved denne entrepriseform klarer andre hele processen. Du skal bare skrive under på en kontrakt, så sørger totalentreprenøren for det hele. Der er dog ikke mange totalentreprenører, der tager sig af om og -tilbygninger. Totalentreprise er primært en entrepriseform til typehuse og typificeret sommerhusbyggeri. 

Totalentreprenøren råder over en professionel projekteringsafdeling med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og forestår hele projekteringen. Projekteringen kan også købes ind udefra. Totalentreprenøren udfører dele af byggeriet og indgår kontrakter med underentreprenører. Totalentrepenøren leder byggeprojektet og dets udførelse frem til færdig aflevering.

Dog er det sådan, at i totalentreprise er der heller ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham eller hende varetage tilsynet.

Hovedentreprise

Ved denne entrepriseform sørger du eller din rådgiver selv for alle godkendelser og projektmaterialet, som hovedentreprenøren giver tilbud på.

Når der er indgået kontrakt, styrer hovedentreprenøren  byggeriet fra A til Z dvs. udarbejder tidsplan, leder underentreprenører, tager sig af eventuelle konflikter, jura og økonomi. Det tager hovedentreprenøren sig selvfølgelig betalt for.

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for den private bygherre i større byggesager. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt til at stå for udarbejdelsen af projektmaterialet, herunder udbudsmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende. 

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt.

I hovedentreprisen er ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé, at hyre en professionel tilsynsførende og lade ham/hende varetage tilsynet – helst med fotografisk registrering og skriftlige afrapporteringer. Du skal aftale med din rådgiver, at han eller hun udfører tilsynet på de rigtige tidspunkter, dvs. når væsentlige områder af byggeriet og større og svære tekniske arbejder påbegyndes. På den måde kan eventuelle fejl og mangler tages i opløbet.

ER DU I TVIVL OM ENTREPRISEFORMEN?

Har du lavet din research, men er stadig i tvivl om du er bedst stillet med en totalentreprise eller hovedentreprise, så kontakt os i dag og lad os tage en snak om det konkrete projekt.

Vi byder gerne på en kop kaffe, hvor vi i ro og mag kan tage en snak og vi kommer meget gerne med input til dine idéer for projektet – det kunne være inden for entrepriseform, projekteringsniveau, udformning og materialevalg, projektets bæredygtighedsniveau m.v.

Tag det næste skridt ved at kontakte os og få en aftale i kalenderen, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig og dit byggeprojekt.

KONTAKT OS

Skriv til os og lad mig hjælpe dig med at forme din drøm., så du kommer helt i mål med dine visioner for dit nye erhvervsbyggeri.

Anders Fischer / Partner, Byggesagkyndig,Syn-og skønsmand